Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Version: 048

Size: 3.92 MB

Cập Nhật: 20/07/2021

APK

Version: 051

Size: 10.85 MB

Cập Nhật: 07/04/2022

Version: 039

Cập Nhật: 21/12/2018

Hướng dẫn

Sơn Thuỷ Phân Tranh
Bản Quyền thuộc về TeaMobi - 2017
Điều Khoản Sử Dụng

Avatar - AVMK - Mobi Army - KPAH - Ninja - Knight - Hải Tặc