Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Trang Chủ Nhân Vật Tải Game Diễn Đàn Fanpage

Version: 019

Size: 0.8 MB

Cập Nhật: 18/05/2018

JAD

Version: 019

Size: 3.92 MB

Cập Nhật: 18/05/2018

APK

Version: 020

Size: 10.85 MB

Cập Nhật: 18/05/2018

FIX - EXE

Version: 019

Cập Nhật: 18/05/2018

Hướng dẫn

Sơn Thuỷ Phân Tranh
Bản Quyền thuộc về TeaMobi - 2017
Điều Khoản Sử Dụng

Avatar - AVMK - Mobi Army - KPAH - Ninja - Knight - Hải Tặc