Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Hướng dẫn thiết lập cấu hình thấp và di chuyển analog

Hướng dẫn thiết lập cấu hình thấp và di chuyển analog

Cấu hình thấp

Để thiết lập cấu hình thấp bạn cần phải vào:

Menu sau đó vào Cài đặt

Sau đó đánh dấu vào cấu hình thấp

Lưu ý:

Sau đó thiết lập cấu hình thấp một số hình ảnh có thể sẽ được thay đổi.

 

Di chuyển analog

Để thiết lập cấu hình thấp bạn cần phải vào:

Menu sau đó vào Cài đặt

Vua Hùng thông báo.

Sơn Thuỷ Phân Tranh
Bản Quyền thuộc về TeaMobi - 2017
Điều Khoản Sử Dụng

Avatar - AVMK - Mobi Army - KPAH - Ninja - Knight - Hải Tặc