Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Hướng dẫn mở rộng rương, hành trang

Để mở rộng thêm rương đồ hoặc hành trang bạn cần phải gặp Thủ Kho.

Mỗi lần mở rộng thêm 1 ô tiếp theo thì giá ngọc tăng dần lên.

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

 

Sau khi hoàn thành sẽ được sẽ được thêm 1 ô

Vua Hùng xin thông báo.

Sơn Thuỷ Phân Tranh
Bản Quyền thuộc về TeaMobi - 2017
Điều Khoản Sử Dụng

Avatar - AVMK - Mobi Army - KPAH - Ninja - Knight - Hải Tặc