Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Phiên bản 0.1.6

 

BQT sẽ tiến hành update những chức năng sau đây:

 1. Ngọc mỗi ngày
 • Mỗi ngày đánh quái đều có thể nhận được ngọc

2- Nhiệm vụ

 • Cập nhật chuỗi nhiệm vụ thành tựu với phần thưởng là ngọc
 • Nhiệm vụ tẩy điểm nội tại sẽ được tăng 200 con sau mỗi lần

3- Vé đại bàng không được sử dụng ở khu vực làng và kinh thành

4- Điều chỉnh bộ tộc:

 • Điều chỉnh lại quyền của tộc phó và trưởng lão
 • Mỗi khi bộ tộc lên cấp sẽ có thể tuyển thêm 1 thành viên, giới hạn tối đa là 50 thành viên

5- Điều chỉnh nội tại

 • Năng lực phục hổi tăng hồi sức khỏe 5 điểm, hồi năng lượng 1 điểm, mỗi cấp sẽ tăng hồi phục sk 5 điểm năng lượng 1
 • Giáp bảo vệ tăng 10% mỗi cấp sẽ tăng 5%
 • Tăng năng lượng tăng 20 điểm mỗi cấp tăng 20 điểm
 • Kháng các hiệu ứng tăng lên 3% mỗi cấp tăng 3%

6- Điều chỉnh năng lượng bản thân

 • Giảm từ 200 xuống 100 điểm

7- Điều chỉnh hỗ trợ của bộ tộc

 • Khi vào bộ tộc kỹ năng hỗ trợ chí mạng của bộ tộc sẽ giảm còn 10%

8- Hệ thống quái đầu xỏ

 • Quái đầu xỏ sẽ có điểm hận thù với nhóm người đánh nó, sẽ tăng tấn công khi gặp lại nhóm người đánh trước đó

9- Nâng cấp rương, hành trang

 • Mỗi lần mỗi rộng rương (hành trang) sẽ tốn ngọc

 

Vua Hùng xin thông báo.

Sơn Thuỷ Phân Tranh
Bản Quyền thuộc về TeaMobi - 2017
Điều Khoản Sử Dụng

Avatar - AVMK - Mobi Army - KPAH - Ninja - Knight - Hải Tặc